2010 YILI VERGİ TAKVİMİ

OCAK 2011

 

10 Ocak 2011

 

 • 16-31 Aralık 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Ocak 2011

 

 • 16–31 Aralık 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

17 Ocak 2011

 

 • Aralık 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 

20 Ocak 2011

 

 • Aralık 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2010 Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Ocak 2011

 

 • Aralık 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ekim - Kasım - Aralık 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Aralık 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Ekim- Kasım- Aralık 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Ekim-Kasım-Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Ocak 2011

 

 • 1–15 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

26 Ocak 2011

 

 • Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Ekim - Kasım - Aralık 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödemesi
 • Ekim - Kasım - Aralık 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödemesi
 • Aralık 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin
 • Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ekim- Kasım- Aralık 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

31 Ocak 2011

 

 • Aralık 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Yıllık Harçların Ödenmesi
 • 2010 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi Son Günü
 • 2010 Yılında Kullanılan Defterlerin 2011 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 • SSK (Aralık 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2010 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu ( Form Ba)
 • Aralık 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

ŞUBAT 2011

 

9 Şubat 2011

 

 • 16–31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Şubat 2011

 

 • 16–31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

14 Şubat 2011

 

 • 2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık 2010) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2010 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık 2010) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Şubat 2011

 

 • Ocak 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17 Şubat 2011

 

 • 2010 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2010 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

21 Şubat 2011

 

 • Ocak 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Şubat 2011

 

 • Ocak 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ocak 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyet Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Şubat 2011

 

 • Ocak 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1–15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Şubat 2011

 

 • 1–15 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2010 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

28 Şubat 2011

 

 • Ocak 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Ocak 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

MART 2011

 

09 Mart 2011

 

 • 16–28 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Mart 2011

 

 • 16–28 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Mart 2011

 

 • Şubat 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Mart 2011

 

 • Şubat 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mart 2011

 

 • Şubat 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Şubat 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisiile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Mart 2011

 

 • 1–15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Mart 2011

 

 • 2010 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 • GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
 • 1–15 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

28 Mart 2011

 

 • Şubat 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı’nın Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı’nın Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Mart 2011

 

 • 2010 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2010 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki
 • SSK (Şubat 2011) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Şubat 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

NİSAN 2011

 

11 Nisan 2011

 

 • 16–31 Mart 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 16–31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2011

 

 • Mart 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Nisan 2011

 

 • Mart 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Nisan 2011

 

 • Mart 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak- Şubat- Mart 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak- Şubat- Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2010 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 • 1–15 Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Nisan 2011

 

 • 1–15 Nisan 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ocak- Şubat- Mart 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Ocak- Şubat- Mart 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

MAYIS 2011

 

2 Mayıs 2011

 

 • 2010 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
 • Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Mart 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
 • Mart 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • SSK (Mart 2011) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2011 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

10 Mayıs 2011

 

 • 16–30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16–30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Mayıs 2011

 

 • 2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2011 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 

17 Mayıs 2011

 

 • 2011 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2011 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Mayıs 2011

 

 • Nisan 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mayıs 2011

 

 • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Nisan 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Mayıs 2011

 

 • Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Mayıs 2011

 

 • 1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Mayıs 2011

 

 • Nisan 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi 

31 Mayıs 2011

 

 • Nisan 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergilerinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi
 • 2011 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • Vergi Levhası Tasdiki
 • SSK (Nisan 2011) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2011 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Nisan 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

HAZİRAN 2011

 

9 Haziran 2011

 

 • 16–31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemeler Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Haziran 2011

 

 • 16–31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Haziran 2011

 

 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Haziran 2011

 

 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Haziran 2011

 

 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Haziran 2011

 

 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1–15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Haziran 2011

 

 • 1–15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Vergi Levhasını Tasdik Ettikleri Kişilerin Ad, Soyad ve Vergi Kimlik Numaralarına İlişkin Yapılacak Bildirim
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 Haziran 2011

 

 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Mayıs 2011) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Mayıs 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

TEMMUZ 2011

 

11 Temmuz 2011

 

 • 16–30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 16–30 Haziran Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Temmuz 2011

 

 • Haziran 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Temmuz 2011

 

 • Haziran 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Temmuz 2011

 

 • 1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Temmuz 2011

 

 • 1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Temmuz 2011

 

 • Haziran 2011 dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Nisan-Mayıs-Haziran 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Nisan - Mayıs - Haziran 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Haziran 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset Ve İntikal Vergisinin Beyanı

30 Temmuz 2011

 

 • Haziran 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2011 Dönemine Katma Değer Vergisinin Ödemesi 
 • Haziran 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset Ve İntikal Vergisinin Ödemesi
 • SSK (Haziran 2011 ) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Temmuz 2011 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

AĞUSTOS 2011

 

1 Ağustos 2011

 

 • Haziran 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2010 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi Son Günü
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

09 Ağustos 2011

 

 • 16–31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Ağustos 2011

 

 • 16–31 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ağustos 2011

 

 • 2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan–Mayıs–Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17 Ağustos 2011

 

 • 2011 II. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2011 II. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

22 Ağustos 2011

 

 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ağustos 2011

 

 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ağustos 2011

 

 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Ağustos 2011

 

 • 1-15 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Ağustos 2011

 

 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

EYLÜL 2010

 

02 Eylül 2011

 

 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Temmuz 2011 ) Sigorta Primi Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Ağustos 2011 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Priminin Ödemesi
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

12 Eylül 2011

 

 • 16–31 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16–31 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Eylül 2011

 

 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Eylül 2011

 

 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Eylül 2011

 

 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Eylül 2011

 

 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 1–15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 1-15 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Eylül 2011

 

 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • SSK (Ağustos 2011) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Eylül 2011 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Ağustos 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

EKİM 2011

 

10 Ekim 2011

 

 • 16-30 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Ekim 2011

 

 • 16-30 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

17 Ekim 2011

 

 • Eylül 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ekim 2011

 

 • Eylül 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Ekim 2011

 

 • Eylül 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Eylül 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Ekim 2011

 

 • 1–15 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • 1–15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Ekim 2011

 

 • Eylül 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2011 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi 

31 Ekim 2011

 

 • Eylül 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • SSK (Eylül 2011) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Ekim 2011 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Eylül 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

KASIM 2011

 

10 Kasım 2011

 

 • 16-31 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Kasım 2011

 

 • 16–31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz– Ağustos– Eylül ) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
 • 2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz– Ağustos– Eylül ) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Kasım 2011

 

 • Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17 Kasım 2011

 

 • 2011 III. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
 • 2011 III. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

21 Kasım 2011

 

 • Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Kasım 2011

 

 • Ekim 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Kasım 2011

 

 • Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1–15 Kasım Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Kasım 2011

 

 • 1–15 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

28 Kasım 2011

 

 • Ekim 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 Kasım 2011

 

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
 • 1–15 Kasım Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Veraset ve İntikal Vergisi 2.Taksit Ödemesi
 • 2011 yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi
 • 2011 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Ekim 2011 ) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2011 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
 • Ekim 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

ARALIK 2011

 

9 Aralık 2011

 

 • 15–30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

12 Aralık 2011

 

 • 15–30 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2011

 

 • Kasım 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Aralık 2011

 

 • Kasım 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Aralık 2011

 

 • Kasım 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Kasım 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga VergisininBeyanı 

26 Aralık 2011

 

 • Kasım 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 1–15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Kasım 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyet Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • 1–15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi