Ankara; 06/07/2009

Sirküler:2009/35

1 Temmuz 2009 İtibaren Geçerli Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları Açıklandı

Maliye Bakanlığı'nca yayımlalan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (03/07/2009 gün ve 27277 sayılı Resmi Gazete) ile 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları ilan edilmiştir.

Buna göre, 1/7/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

  • Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse %9
  • Temerrüt faiz oranı %9
  • Ticari işlerde (12/6/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) uygulanacak temerrüt faiz oranı %19

olarak açıklanmıştır.

Maliye Baknalığı'nca yayımlanan söz konusu Tebliğin tam metni aşağıda yer almakadır.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliye Bakanlığı'ndan:


PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (03/07/2009-27277)


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 12/6/2009 tarihli ve 27195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranında yapılan değişiklik nedeniyle, 14/2/2009 tarihli ve 27141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2009/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde yer alan "Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları" başlıklı "V" numaralı Tablonun 1 sıra numaralı satırında yer alan "1/1/2008 tarihinden itibaren" şeklindeki başlık "1/1/2008-30/6/2009 dönemi için" olarak değiştirilmiş, Tabloya 1 sıra numaralı satır olarak aşağıdaki bölüm eklenerek sonraki sıra numaraları teselsül ettirilmiştir.

Bu Tebliğ,  1/7/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

1.1/7/2009 tarihinden itibaren:

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,

1.2. Temerrüt faiz oranı

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse

1.2.2. Ticari işlerde (12/6/2009 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

 

9

 

9

19

Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2009

27141

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2009

27189