Ankara; 29/06/2009

Sirküler:2009/31

Binde 5'lik Tapu Harçları 30/06/2009 Günü Yapılacak İşlemler İçin  de Geçerli

Bilindiği üzere, 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25/03/2009 tarihli ve 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30/06/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri sırasında alınacak harç oranında değişiklik yapılarak binde 15 oranındaki harçlar binde 5'e indirilmiştir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan 26/6/2009 gün ve HK-9 /2009-1 sayılı Sirküler ile "söz konusu Kararname ile belirlenen oranın uygulama süresi 30/06/2009 tarihine kadar olduğundan, 30/06/2009 tarihinde yapılan işlemler için de bu Kararnamede belirlenen oran uygulanacaktır" şeklinde açıklama yapılmıştır.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.