Ankara; 05/06/2009

Sirküler:2009/20

Gider Yansıtması KDV'ye Tabi mi?

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Ancak, uygulamada bazen damga vergisi, kredi faizinin mükellefler arasında paylaşımı veya yapılan bazı diğer ortak giderlerin belirli kriterlere göre yansıtılması ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu giderlerin paylaşımı ve yansıtılması aşamasında, fatura düzenlendiğinden, KDV tahakkuk edip etmeyeceği hususunda tereddütler oluşmaktadır. Bu hususta tereddütleri gidermek için üç temel kriter kullanılarak sonuca varılmalıdır.

1) Başkaları için yapılan ve aslı katma değer vergisine tabi olan harcamaların aktarılması amacıyla düzenlenen faturalarda harcamanın tabi olduğu oran üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır.

2) Aslı katma değer vergisinin konusuna girmeyen veya vergiden müstesna olan
masrafların aktarılmasında katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

3) Ancak bu aktarma sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilirse aşan kısım üzerinden genel vergi oranında katma değer vergisi hesaplanacaktır.

Dolayısıyla, müşterilerle yapılan sözleşmelere ait aslı KDV'ya tabi olmayan damga vergisinin bire bir yansıtılması, aslı vergiye tabi olmayan kredi faizlerinin bire bir yansıtılması vb. işlemler katma değer vergisine tabi değildir. Bu yönde, özelgeler mevcuttur. Örneğin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 25/02/2009 tarih ve KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.4.1782 sayılı özelgesi bu yöndedir.

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.