Ankara;14/04/2009

Sirküler:2009/10

Kdv Oran İndiriminin Kapsamı Genişletildi

14/04/2009 gün ve 27200 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 06/04/2009 gün ve 2009/14881 sayılı BKK ile 25/03/2009 gün ve 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılarak KDV oran indiriminin kapsamı genişletilmiştir.

30/06/2009 tarihine kadar uygulanmak aşağıdaki malların tesliminde Katma Değer Vergisi oranı %8'e indirilmiştir. Bu Karar yayımını izleyen gün (15/04/2009 tarihi) yürürlüğe girer (2009/14881sayılı BKK, Madde 2).

(1) SAYILI CETVEL

G.T.İ.P No

EŞYANIN TANIMI

8426.91

Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar

84.27

Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları

8430.69.00.00.00

Diğerleri (Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar)

8504.40.30.10.11

Kesintisiz güç kaynakları

8504.40.30.10.12

Stabilize güç kaynakları

8504.40.30.90.00

Diğerleri (Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve

 

bunların birimleri için kullanılan türden olanlar)

8515.21.00.00.00

Tamamen   veya   kısmen   otomatik   olanlar   (Metallere   rezistans  kaynağı

 

yapmaya mahsus makina ve cihazlar)

8515.29

Diğerleri (Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar)

8515.31.00.00.00

Tamamen veya kısmen otomatik olanlar (Metallere ark kaynağı (plazma arkı

 

dahil) yapmaya mahsus makina ve cihazlar)

8515.39

Diğerleri (Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina

 

ve cihazlar)

8517.18.00.00.19

Diğerleri (Telefon cihazları)

8517.62.00.90.00

Diğerleri (Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye

 

veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar)

8517.70.90.00.29

Diğerleri

8523.40.25.00.00

Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar

 

(Lazer okuma sistemleri için diskler)

8523.40.45.00.19

Diğerleri (Otomatik bilgi   işlem   makinası   vasıtasıyla   işlenebilen  ya da

 

kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda

 

kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus

 

olanlar)

8542.31.90.00.00

Diğerleri  (İşlemciler  ve   kontrolörler  (bellekler,  dönüştürücüler,  mantık

 

devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile

 

mücehhez olsun olmasın)

8544.42.90.00.00

Diğerleri (Bağlantı parçalan takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u geçmeyen

 

diğer elektrik iletkenleri)

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.81.00.00.00

Hint kamışı veya bambudan olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar)

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

 

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.