Ankara; 16/03/2009

Sirküler:2009/5

Bazı Mallara Uygulanan ÖTV ve KDV Oranları Geçici Bir Süre İçin ve KKDF Oranları İse Sürekli Olarak İndirildi

Ekonomiyi canlandırma paketi diye tabir edilen bazı vergi oranlarının, geçici bir süre için, (15/06/2009 tarihine kadar, 3 ay) indirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları 16/03/2009 gün ve 27171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

1) Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi oranı % 10 olarak tespit edilmiştir. Uygulanan oran %15'ti. Bu oran inidirminde süre sınırı bulunmamaktadır. Yani KKDF oranı sürekli olmak kaydıyla %10'a indirilmiştir (BKK, 13/3/2009 günve 2009/14803). Yeni KKDF oranı 16/03/2009 tarihinden yürürlüğe girmiştir.

2) Bazı mal teslimlerindeki uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranları 15/06/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere indirilmiştir. Tespit ediken yeni oranlar 17/03/2009 tarihinde yürürlüğe girecektir (BKK, 13/03/2009 gün ve 14802 sayılı).

a) 15/06/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, net alanı 150 metrekare ve üzeri konut teslimlerinde KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Karar kapsamında teslim ettikleri konutlar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

b) 15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, bazı malların ÖTV oranları aşağıdaki gibidir.

Malın Cinsi

Önceki ÖTV Oranı

15/06/2009 tarihine kadar uygulanack oran

Otobüs

%1

%0

Midibüs

%4

%1

Minibüs

%9

%2

Binek otomobil, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

%37

%18

Binek otomobil, motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

%60

%54

Binek otomobil, motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

%84

%80

Beyaz eşya (genel oran)

%6.7

%0

 

c) Kararname aşağıdaki gibidir.

(1) SAYILI CETVEL

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

 

 

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

1

 

 

 

 

 

 

 

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar

 

 

 

 

Otobüs

0

 

 

 

Midibüs

1

 

 

 

Minibüs

2

 

 

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları  vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

 

 

 

 

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

 

 

 

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar

1

 

 

 

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar

1

 

 

 

-Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlar

1

 

 

 

 

-Diğerleri

 

 

 

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

18

 

 

 

Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

54

 

 

 

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

80

 

 

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

 

 

 

 

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

 

 

 

 

- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);

 

 

 

 

Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler

1

 

 

 

Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçip 4000 cm³'ü geçmeyenler

47

 

 

 

Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler

71

 

 

 

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

1

 

 

 

- Diğerleri

1

 

 

 

 

 

 

 

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)

1

 

 

 

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

 

 

 

 

 

 

 

 

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

1

 

 

 

 

 

 

 

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

 

 

 

 

Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler

11

 

 

 

Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçenler

32

 

 
 

(2) SAYILI CETVEL

 

G.T.İ.P. NO.

Mal İsmi

 

 

 

 

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

 

 

[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)]

 

 

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

 

 

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

 

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

 

 

(Katı yakıtlı)

 

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

 

 

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

 

 

 

8419.19.00.00.19

Diğerleri

 

 

(Çamaşır kurutma makinaları)

 

8421.12.00.00.11

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

 

 

 

 

(Bulaşık yıkama makinaları)

 

8422.11.00.00.00

Evlerde kullanılanlar

 

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

8450.11.11.00.00

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

 

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

8450.11.19.00.00

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

 

 

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

 

8450.11.90.00.00

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

 

 

(Çamaşır yıkama makinası)

 

8450.12.00.00.00

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

 

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

 

 

 

8450.19.00.00.11

Elektrikli olanlar

 

 

(Elektrikli olmayan çamaşır  makinası)

 

8450.19.00.00.19

Diğerleri

 

 

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

 

8451.21.10.00.11

Evlerde kullanılanlar

 

 

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

 

8451.21.90.00.11

Evlerde kullanılanlar

 

 

 

 

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

 

 

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva ve sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

 

85.09

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

 

 

(Elektrikli)

 

8510.10.00.00.00

Traş makinaları

 

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.19

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar

 

 

(8519.81.81.00.00; 8519.81.85.00.00; 8519.81.95.00.00; 8519.89.90.10.00; 8519.89.90.90.00 hariç)

 

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

 
 

 

(Manyetik bantlar)

 

8523.29.15.00.13

Kasetli video bantları

 

 

(Manyetik bantlar)

 

8523.29.15.00.14

Diğer video bantları

 

(Diğer manyetik bantlar)

 

8523.29.39.00.13

Kasetli video bantları

 

 

(Diğer manyetik bantlar)

 

8523.29.39.00.14

Diğer video bantları

 

 

(Manyetik olmayan )

 

8523.40.11.00.11

Lazer diskler

 

(Manyetik olmayan )

 

8523.40.13.00.11

Lazer diskler

 

 

(Manyetik olmayan )

 

8523.40.19.00.11

Lazer diskler

 

 

(Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)

 

8523.40.51.00.00

Dijital çok yönlü  diskler (DVD)

 

 

(Dijital çok yönlü olmayan diskler)

 

8523.40.59.00.00

Diğerleri

 

 

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.19.00.00.00

Diğerleri

 

 

 

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.91.11.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

 

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.91.19.00.00

Diğerleri

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.91.35.00.00

Lazer okuma sistemli olanlar

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.91.91.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.91.99.00.00

Diğerleri

 

8527.92.10.00.00

Çalar saatli radyolar

 

 

(Saatli radyolar)

 

8527.92.90.00.00

Diğerleri

 

 

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

 

8527.99.00.00.00

Diğerleri

 

85.28

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

 
 

(8528.41.00.00.00, 8528.51.00.00.00, 8528.61.00.00.00 hariç)

 
         

 

 

Lütfen, tereddüt halinde veya daha ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz.

Saygılarımızla.

ALTINDAĞ YMM LTD. ŞTİ.