GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

 

BKK

Ödeme Türü

GVK İlgili Md.

Stopaj oranı(%)

Tarih

Sayı

Ücret gelirleri

94/1

GV Tarifesi

12/01/2009

2009/14592

Sporcu Ücretleri

Gç. 72

5-15

 

 

Jokey, jokey yamakları ve antrenör ücretleri

Gç. 68

20

 

 

Serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler

 

 • GVK Md. 18 kapsamındaki ödemeler

94/2-a

17

12/01/2009

2009/14592

 • Diğer serbest meslek ödemeleri

94/2-b

20

12/01/2009

2009/14592

Yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri dolayısıyla yapılan hakediş ödemeleri

94/3

3

12/01/2009

2009/14592

Dar mükellefiyete tabi olanlara telif ve ve patent haklarının satışı dolayısyla yapılan ödemeler

94/4

20

12/01/2009

2009/14592

Gayrimenkul mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler

 

 • Dernek ve vakıflara (mazbut vakıflar hariç) ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında ödenen

94/5-b

20

12/01/2009

2009/14592

 • Diğer

94/5-a

20

12/01/2009

2009/14592

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin fona iadesinden elde gelirler (kar payı)

 

 • Dar mükellef gerçek kişilere ödenen

Gç. 67/1

0

 

 

 • Tam mükellef gerçek kişilere ödenen (Portföyünün en az % 51'i İMKB'de işlem gören hişse senetlerinden oluşup, katılma belgeleri bir yıldan fazla süreyle elde tutulan MKYF'ndan elde edilen gelirler

 

Gç. 67/1

 

10

 

22/07/2006

 

2006/10731

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları HS hariç hisse senetlerine veya HS endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler

 

Gç. 67

 

0

 

22/07/2006

 

2006/10731

VOB'da diğer işlemlerden elde edilen gelirler

 

 • Dar mükellef gerçek kişiler için

Gç. 67/1

0

 

 

 • Tam mükellef gerçek kişiler için

Gç. 67/1

10

22/07/2006

22/07/2006

VOB dışında banka ve aracı kurumlar aracılığıyla yapılan  vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler

 

 • Dar mükellef gerçek kişiler için

Gç. 67/1

0

 

 

 • Tam mükellef gerçek kişiler için

Gç. 67/1

10

22/07/2006

2006/10731

Kâr payları

94/6-b

15

12/01/2009

2009/14592

DT ve HB Faizleri  (Eurobondlar hariç)

 

1) 01/01/2006 tarihinden sonra ihraç edilenlerin faizleri

 • Dar mükellef gerçek kişiler için

Gç. 67/1,2

0

 

 

 • Tam mükellef gerçek kişiler için

Gç. 67/1,2

10

22/07/2006

2006/10731

2) 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilenlerin faizleri

94/7

0

12/01/2009

2009/14592

01/01/2006 tarihinden sonra ihraç edilen DT ve HB alım satım kazancı (Eurobondlar hariç)

 

 • Dar mükellef gerçek kişiler için

Gç. 67/1

0

 

 

 • Tam mükellef gerçek kişiler için

Gç. 67/1

10

22/07/2006

2006/10731

Diğer tahvil ve bono faizler,

 

1) 01/01/2006 tarihinden sonra ihraç edilenlerin faizleri

 • Dar mükellef gerçek kişiler için

Gç. 67/1,2

0

 

 

 • Tam mükellef gerçek kişiler için

Gç. 67/1,2

10

22/07/2006

2006/10731

2) 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilenlerin faizleri

94/7

10

12/01/2009

2009/14592

Mevduat faizleri

Gç.67/4

15

 

 

Katılım bankaları (ÖFK) k'ar payları

Gç.67/4

15

 

 

Repo gelirleri

Gç.67/4

15

 

 

Kar/Zarar ortaklığı belgeleri kar payları

Gç.67/4

15

 

 

İMKB'de işlem gören ve 1 yıldan kısa süreyle elde tutulduktan sonra  banka ve aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılan hS'den doğan kazançlar (MKYO HS'leri hariç)

 

Gç. 67/1

 

0

 

22/07/2006

 

2006/10731

Milli Piyango biletleri  satanların elde ttiği komisyon

94/10

20

12/01/2009

2009/14592

Kapıdan satış yapanların gelirleri

94/11

20

12/01/2009

2009/14592

Zirai kazançlar

 

 • Hayvan ve hayvan mahsulleri

94/11-a

1 veya 2

12/01/2009

2009/14592

 • Diğer mahsuller

94/11-b

2 veya 4

12/01/2009

2009/14592

 • Bazı hizmetler (ormancılık)

94/11-c

2

12/01/2009

2009/14592

 • Diğer hizmetler

94/11-

4

12/01/2009

2009/14592

 • Doğrudan gelir desteği ödemeleri

94/11-d

0

12/01/2009

2009/14592

PTT acente gelirleri

94/12

20

12/01/2009

2009/14592

Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler

 

 • Mal alımı

94/13-a,b,c

2, 5

12/01/2009

2009/14592

 • Hizmet alımı

94/13-a,d

2, 10

12/01/2009

2009/14592

Biresyel emeklilik ve sigorta şirketlerince yapılan ödemeler

 

 

 

 

 • 10 yıl prim ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler (GVK 75/15-a)

94/15

15

12/01/2009

2009/14592

 • 10 yıl prim ödeyerek ayrılanlara yapılan ödemeler (GVK 75/15-b)

94/15

10

12/01/2009

2009/14592

 • Emeklilik hakkı kazananlara yapılan ödemeler (GVK 75/15-c)

94/15

5

12/01/2009

2009/14592