DEFTER TASDİK ZAMANI (VUK, Md.221)

TASDİK HALLERİ

TASDİK ZAMANI

DAYANAĞI

Öteden beri işe devam edenler

Defterleri kullnacağı yıldan önce gelen son ayda

(Aralık ayı içerisinde)

VUK, Md. 221. ve

İşlem Yönergesi

Hesap dönemi Maliye Bakanlığı'nca tespit edilenler (özel hesap dönemi)

Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda

 

Yeni işe başlayankar

İşe başlamadan önce

(İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez)

VUK, Md. 221. ve

İşlem Yönergesi

Yeni işe başlayan, sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler

İşe başlama, sınıf değiştime ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde

VUK, Md. 221. ve

İşlem Yönergesi

Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair nedenlerle yeni defter tasdik ettirme

Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce

VUK, Md. 221. ve

İşlem Yönergesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NOT:
Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri bulunmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki noterlere tasdik ettirilir. Şube işyerinin defterleri merkez iş yerinin bulunduğu yerdeki noterlere tasdik ettirilebilir. Ancak merkez işyerinin defterleri şube işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere tasdik ettirilemez.

Ancak, defterler A.Ş. ve Ltd. Şti'lerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.