2014 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

01.01.2014 tarihinden itibaren azami tutar 1.545.852,40 TL'dir.

 • Ücretlerde (06.06.2008'den itibaren avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

 • Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

 • Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

 • Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

 • Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

 • Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

 • Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

 • İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008'den itibaren) Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

 • İhale Kararları

Binde 5,69

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

41,20 TL

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi

55,00 TL

 • Muhtasar Beyanname

27,20 TL

 • Katma Değer Vergisi Beyannameleri

27,20 TL

 • Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

27,20 TL

 • Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

20,30 TL

 • Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

20,30 TL

 • Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

55,00 TL

 • Elektronik  ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta pirim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

32,30 TL

 • Bilançolar

31,80 TL

 • Gelir Tabloları

15,40 TL

 • İşletme Hesabı Özetleri

15,40 TL